Chci chodit do školky

Zápis se uskuteční v 14. – 15. května 2024

Děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2019 mají ve školním roce 2024/25 povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni dostavit se k zápisu do MŠ.

Mateřská škola přijímá děti se zdravotním postižením z regionu Hodonínska. Podmínkou pro přijetí dítěte je doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání dítěte ve škole zřízené podle §16, odst. 9. Bez tohoto doporučení nemůže být dítě přijato do MŠ.

Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám doporučujeme kontaktovat příslušné poradenské pracoviště v dostatečném předstihu

  • SPC pro tělesně postižené Brno, Kociánka
  • Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
  • SPC logopedické Brno, pobočka Hodonín
  • SPC pro děti se sluchovým postižením, Kyjov
  • SPC pro děti s PAS, Štolcova, Brno
  • SPC pro děti s mentálním postižením, Kyjov
  • SPC pro děti se zrakovým postižením, Kamenomlýnská, Brno

Druhou podmínkou je dostavit se k zápisu do MŠ s dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Potvrzení od dětského lékaře s vyznačením, že dítě vyžaduje speciální péči
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky ze ZŠ (pro děti narozené do 31.8.2016)

Děti jsou přijímány na základě kritérií pro přijímání dětí. V případě uvolnění kapacity přijímáme děti i mimo termín zápisu. 

Veškeré dokumenty k zápisu jsou ke stažení v záložce Dokumenty/ Zápis MŠ