GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Chytré obce s.r.o.,

Blatnice pod Svatým Antonínkem 890

696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

zastoupená Mgr. Pavlem Houškou, jednatelem společnosti

tel.: +420 / 739 480 476,

e-mail: info@chytreobce.cz