Naše třídy

Spec. ped. péče

Fotogalerie

Stravování

Pro rodiče

Nabídka zaměstnání – učitelka MŠ od 1.9.2022

Prázdninový provoz

1.- 17.7. MŠ Sídlištní 2 (speciální), tel: 601 385 424

18. – 31.7. MŠ Družstevní, Družstevní čtvrť 3149, tel.: 518 352 414

1. -1 4.8. MŠ Mozaika, Sídlištní 3993/4, tel.: 518 354 625, jídelna 518 353 363

15. – 24.8.MŠ Lužní, Lužní 2, tel.: 518 353 145

ŠKOLNÍ ROK BUDE ZAHÁJEN 1. 9. 2022

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělává děti zejména se závažnými logopedickými potížemi, zrakovými vadami, sluchovým postižením, tělesným postižením, autismem, vývojovými poruchami pozornosti a chování.

To, co je skutečně důležité, oči nevidí.“

Smysl(ů)plné cestičky – cestičky světem a k lidem

im061

Smysl(ů)plné cestičky nás vedou do smysl(ů)plné školy. Ta je místem klidu, radosti a setkávání pro děti i rodiče.  Naším průvodcem na cestě za poznáváním světa jsou smysly. Pomáhají nám vnímat svět celostně a ukazují nám souvislosti. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zprostředkování světa skrze smysly zvlášť důležité a přirozené. Naše cestičky do světa provází spousta chutí, vůní, zvuků i barev. Chceme prostřednictvím smyslů rozvíjet kompetence vymezené pro předškolní věk a reagovat na individuální možnosti každého z dětí.

Školní vzdělávací program uvádí motto „To, co je skutečné důležité, oči nevidí.“ které znázorňuje, že smysly nás sice mohou klamat, ale osobnost člověka je to, co je důležité. Náš život musí směřovat k jedinečnosti a smysluplnosti, důležité prožitky a zkušenosti člověk nalézá při cestě životem.

Kontakt

Sídlištní 2, Hodonín
reditelka@mssidlistni.cz
601 385 424