MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Zřizovatelem organizace je

Naše třídy

Spec. ped. péče

Fotogalerie

Stravování

Pro rodiče

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024 se uskuteční ve dnech 14. a 15.5.2024.

Rezervujte si svůj termín ZDE

Vítejte u nás ve speciální školce.

Pojďme spolu smysl(ů)plně poznávat svět…

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělává děti zejména se závažnými logopedickými potížemi, zrakovými vadami, sluchovým postižením, tělesným postižením, autismem, vývojovými poruchami pozornosti a chování.

To, co je skutečně důležité, oči nevidí.“

Smysl(ů)plné cestičky – cestičky světem a k lidem

im061

Smysl(ů)plné cestičky nás vedou do smysl(ů)plné školy. Ta je místem klidu, radosti a setkávání pro děti i rodiče.  Naším průvodcem na cestě za poznáváním světa jsou smysly. Pomáhají nám vnímat svět celostně a ukazují nám souvislosti. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zprostředkování světa skrze smysly zvlášť důležité a přirozené. Naše cestičky do světa provází spousta chutí, vůní, zvuků i barev. Chceme prostřednictvím smyslů rozvíjet kompetence vymezené pro předškolní věk a reagovat na individuální možnosti každého z dětí.

Školní vzdělávací program uvádí motto „To, co je skutečné důležité, oči nevidí.“ které znázorňuje, že smysly nás sice mohou klamat, ale osobnost člověka je to, co je důležité. Náš život musí směřovat k jedinečnosti a smysluplnosti, důležité prožitky a zkušenosti člověk nalézá při cestě životem.

Kontakt

Sídlištní 2, Hodonín
reditelka@mssidlistni.cz
601 385 424