Naše třídy

Spec. ped. péče

Fotogalerie

Stravování

Pro rodiče

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2021 -2022

MS-Z- 1 2021 přijat(a)
MS-Z- 2 2021 nepřijat(a) z kapacitních důvodů
MS-Z- 3 2021 přijat(a)
MS-Z- 4 2021 nepřijat(a), zastaveno správní řízení (nesplnění podmínek pro zápis do školy dle §16/9)
MS-Z- 5 2021 přijat(a)
MS-Z- 6 2021 přijat(a)
MS-Z- 7 2021 přijat(a)
MS-Z- 8 2021 přijat(a)
MS-Z- 9 2021 přijat(a)
MS-Z- 10 2021 přijat(a)
MS-Z- 11 2021 přijat(a)
MS-Z- 12 2021 přijat(a)
MS-Z- 13 2021 přijat(a)
MS-Z- 14 2021 přijat(a)
MS-Z- 15 2021 nepřijat(a) z kapacitních důvodů
MS-Z- 16 2021 správní řízení pozastaveno
MS-Z- 17 2021 přijat(a)
MS-Z- 18 2021 přijat(a)
MS-Z- 19 2021 nepřijat(a) z kapacitních důvodů
MS-Z- 20 2021 žádost vzata zpět
MS-Z- 21 2021 nepřijat(a), zastaveno správní řízení (nesplnění podmínek pro zápis do školy dle §16/9)
MS-Z- 22 2021 přijat(a)
MS-Z- 23 2021 přijat(a)
MS-Z- 24 2021 přijat(a) k individuálnímu vzdělávání

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělává děti zejména se závažnými logopedickými potížemi, zrakovými vadami, sluchovým postižením, tělesným postižením, autismem, vývojovými poruchami pozornosti a chování.

To, co je skutečně důležité, oči nevidí.“

Smysl(ů)plné cestičky – cestičky světem a k lidem

im061

Smysl(ů)plné cestičky nás vedou do smysl(ů)plné školy. Ta je místem klidu, radosti a setkávání pro děti i rodiče.  Naším průvodcem na cestě za poznáváním světa jsou smysly. Pomáhají nám vnímat svět celostně a ukazují nám souvislosti. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zprostředkování světa skrze smysly zvlášť důležité a přirozené. Naše cestičky do světa provází spousta chutí, vůní, zvuků i barev. Chceme prostřednictvím smyslů rozvíjet kompetence vymezené pro předškolní věk a reagovat na individuální možnosti každého z dětí.

Školní vzdělávací program uvádí motto „To, co je skutečné důležité, oči nevidí.“ které znázorňuje, že smysly nás sice mohou klamat, ale osobnost člověka je to, co je důležité. Náš život musí směřovat k jedinečnosti a smysluplnosti, důležité prožitky a zkušenosti člověk nalézá při cestě životem.

Kontakt

Sídlištní 2, Hodonín
reditelka@mssidlistni.cz
518 353 638