O nás

Naše mateřská škola má pět tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na speciální péči o děti s vadami zraku či sluchu, se závažnými logopedickými vadami, poruchami pozornosti a chování, poruchami autistického spektra, tělesným a mentálním postižením. Sloužíme jako spádová škola pro celý region Hodonínska.

Učíme děti žít pospolu, být si dobrými kamarády, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Od útlého věku chceme vést děti k toleranci vůči druhým a k pěkným vztahům k dětem i dospělým.

Chceme dát šanci všem dětem, a proto hledáme a nacházíme cesty, jak uspokojit méně zdatné, ale i ty talentované. Ke své práci využíváme spolupráce s odbornými pracovišti, rodiči, ale také širokou veřejností.

Dbáme na individuální přístup, zapojujeme děti do spousty aktivit a vytváříme podmínky pro radostné zážitkové vzdělávání. Naším cílem je vzdělávat děti v přátelském a vkusném prostředí, vytvářet podmínky pro objevování a nabízet takové vzdělávací přístupy, které budou vyhovovat každému z dětí, budou rozvíjet silné stránky a pomáhat k nápravě oslabených oblastí. Věříme, že aktivním přístupem, ve spolupráci s rodiči, dosáhneme nejlepších výsledků.

Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při vzdělávání dodržujeme veškeré předpisy upravující předškolní vzdělávání a hygienické podmínky.

Provoz

Provoz mateřské školy je v průběhu celého školního roku od 6.00 do 16.00 hodin

 • děti se přijímají od 6.00 hodin, scházejí se ve třídě Zelená
 • provoz končí v 16,00, děti se rozcházejí ze třídy Zelená
 • děti se scházejí do 8.00 hodin, výjimečně je možná mimořádná individuální dohoda s učitelkou podle aktuální situace
 • budova i zahrada je zabezpečena elektronickým zařízením; v době od 8.00 do 12.15 a od 12.30 do 14.00 je budova uzavřena
 • zákonní zástupci vyzvedávají děti po obědě od 12.15-12.30 hodin a po odpoledním odpočinku od 14.15-16.00 hodin v budově školy;
 • rodiče odhlašují obědy a omlouvají nepřítomnost dětí do 7.30 hodin telefonicky nebo osobně

Režim dne v mateřské škole

Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení, apod.), vždy ho lze přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

6.00-8.00

 • spontánní hry a činnosti dětí
 • stimulační činnosti dětí
 • aktivity na procvičování jemné motoriky, orofaciální motoriky, grafomotoriky
 • aktivity na rozvoj pasivního, aktivního slovníku a souvislého vyjadřování, dechová, fonační, rytmická, smyslová cvičení
 • individuální, skupinové činnosti dle třídního kurikula
 • individuální či skupinové cvičení(logopedie, pleoptika, rozvoj mentálních schopností)

8.00-9.30

 • pohybová aktivita
 • dopolední svačina
 • pokračování v individuálních, skupinových a společných činnostech
 • individuální práce ve specializovaných pracovnách, skupinové logopedické nebo pleoptické cvičení

9.30-11.45

 • pobyt venku – činnosti na zahradě
 • vycházka s cíleným zaměřením

11.45-12.30

 • příprava na oběd, oběd, čištění zubů, ukládání k odpočinku

12.30-14.00

 • odpočinek dětí
 • aktivity nespících dětí

14.00-16.00

 • průběžná odpolední svačina
 • spontánní hry a aktivity
 • dle zájmu dětí dokončování započatých dopoledních činností
 • aktivity na procvičování komunikace, jemné motoriky, grafomotoriky, orofaciální motoriky