Projekty

Naše škola realizuje celou řadu projektů, které jsou financovány z různých zdrojů. Nejvýznamnější jsou projkety spolufinancované EU.

OP JAK – Smysluplné vzdělávání

Naše škola realizuje projekt Smysluplné vzdělávání, reg.č. CZ.CZ.02.02.XX/00/22_002/0001307 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – OP JAK.
Projekt je zaměřen na inovativní metody a formy vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů MŠ a spolupráci s rodiči.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt smysluplné vzdělávání se realizuje v období 9/22 – 8/24.

V období 9/2020 – 8/22 realizovala naše škola projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018044 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ, rozvojové aktivity MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu. Hlavním cílem projektu je kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.

OP VVV – Moderní výuka

V období 9/2020 – 8/22 realizovala naše škola projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018044 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt byl zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ, rozvojové aktivity MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu.
Hlavním cílem projektu bylo zajistit kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován EU.