Zápis 2023

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023 se uskuteční ve dnech 10. a 11.5.2023

Žádosti:

 • Lze stáhnout (pdf) a (doc)
 • Osobně vyzvednout v MŠ 1.  – 9. 5. 2023 v době provozu MŠ (6 – 16)

Vyplnění žádosti:

 • Čitelně, nejlépe na počítači, vyplnit všechny bílé kolonky
 • K žádosti je třeba doložit: 
  • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení dítěte do MŠ dle par. 16/9
  • potvrzení od lékaře o očkování dítěte a se zatrženou kolonkou „dítě vyžaduje speciální péči“ (pdf)

 Podání žádosti:

Osobně 10. 5. – 11. 5. 2023, 8:00 – 15:30

Rezervujte si svůj termín ZDE

s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí dítěte
 • potvrzení lékaře
 • Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve speciální škole
 • Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ (pro děti narozené do 31.8.2016)

Bez osobní účasti od 2. 5. do 16. 5. 2023 (jen ve vyjímečných případech):

Vyplněné dokumenty (žádost, kopii rodného listu, potvrzení od lékaře s ověřeným elektronickým podpisem,  doporučení školského poradenského zařízení s ověřeným elektronickým podpisem)

Pokud nejsou na dokumentech třetích stran ověřené elektronické podpisy, je možné originály dokumentů dodat jiným způsobem, nejpozději do 16.5.2023

datová schránka školy – qqkjnuj

Vyplněné s vlastnoručním podpisem na všech dokumentech (s datem poštovního podání nejpozději 16.5.2023)

poštou – Sídlištní 2, 695 04 Hodonín

V případě, že Vám bude v době zápisu chybět Doporučení ze školského poradenského zařízení, dodejte ostatní dokumenty. Doporučení pro vzdělávání ve speciální škole je možné dodat později (bez zbytečného odkladu). 

Rozhodnutí o přijetí:

Po přijetí žádosti Vám přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO (osobně, prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo telefonicky).

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.mssidlistni.cz a na vývěsce MŠ.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 2. 6. 2023.

Povinné předškolní vzdělávání 23_24

žádost o přijetí dítěte+lékař

Kriteria_prijeti_deti_2023_2024-specka