Pro rodiče

Odhlašování dětí

Děti odhlašujte do 7.30 hod na tel. číslech:

Modrá třída, Červená třída: 601 385 425,

Zelená třída, Žlutá třída, Fialová třída: 601 385 424

Potřeby do školky

 • vhodné a počasí přiměřené oblečení,
 • oblečení, příp. obuv na pobyt venku,
 • pokrývku hlavy
 • náhradní oblečení vč. Spodního prádla
 • přezůvky s pevnou patou
 • pyžamo
 • kelímek/hrneček na pití (plastový)
 • kartáček na zuby, pastu
 • v případě potřeby plenky přiměřené velikosti, vlhčené ubrousky
 • papírové kapesníky (dle informací učitelek)
 • další potřeby dle aktuálních informací třídních učitelek
 • 2ks roušek

Platby

Školné:

Do 20. dne v měsíci na účet: 35-1447705319/0800

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Mateřské školy, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace výši úplaty 600,- Kč měsíčně za předškolní vzdělávání. Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odloženou školní docházkou jsou od školného osvobozeni.

Stravné:

Do 20. dne v měsíci na účet 1787810297/0100, záloha je 900 Kč.

Plenární schůze:

zápis z plenární schůze 14.9.2023: zápis plenární schůze 14_9_23

prezentace z plenární schůze: Naše MŠ, školní řád