Stravování

Naše mateřská škola nemá jídelnu, plní pouze roli výdejny jídla. Strava je připravována v kuchyni MŠ Mozaika, Sídlištní 4. Při přípravě jídla, přepravě i výdeji jsou dodržovány nejpřísnější hygienická pravidla, která jsou pravidelně kontrolována Krajskou hygienickou stanicí.

Naše paní kuchařka je Marta Surovcová.

Vedoucí stravování z MŠ Mozaika: Jana Filipová, tel: 518 353 363

Stravné se hradí na účet: 1787810297/0100 s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen.

Něco málo o stravování a školní jídelně

Cena oběda

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Platy pracovníků jsou hrazeny státem a věcné náklady (energie, vybavení, čistící prostředky) jsou hrazeny zřizovatelem (Město Hodonín). Vše je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Cena za potraviny je stanovená finančním limitem.

  Kategorie děti 3 – 6 let Kategorie děti 7 let a více
Přesnídávka 10,- 11,-
Oběd 26,- 29,-
Svačina 9,- 10,-
Celkem: 45,- 50,-

 

Pestrost

ŠJ sledováním tzv. spotřebního koše potravin zajišťuje rovnoměrné zastoupení všech živin, které děti pro svůj vývoj potřebují. U pokrmů se zejména dodržuje zastoupení potravin, jako jsou ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny a zároveň se kontroluje optimální množství tuků a cukrů ve stravě. Pestrostí se rozumí také obměna všech připravovaných pokrmů v měsíci. Žádné jídlo se nesmí v daném měsíci opakovat.

Kvalita

Stravu připravujeme z čerstvých a nezávadných potravin. Dbáme na dodržování správných technologických postupů. Jídlo se vydává bezprostředně po připravení a následně se okamžitě likviduje. Jistota, že se nekonzumují zbytky z předešlého dne, je zajištěna. Kuchyně i výdejna jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajské hygienické stanice i různými veřejnými, či státními institucemi, což současně přispívá k významné záruce kvality ŠJ. (zdroj MŠ Mozaika)