Třídy

Modrá třída

Modrá třída je zřízena zejména pro děti vyžadující intenzivní péči a vysokou míru podpory. Výhodou je malý kolektiv (6-7 dětí), individuální přístup, strukturalizovaný režim a vysoká míra vizualizace.

Do třídy jsou podle možností zařazovány děti se 4. a 5. stupněm podpůrných opatření, zejména děti s PAS, tělesným a mentálním postižením a dalšími vadami.

Paní učitelky: Michaela Lekavá, Michaela Janošková

Asistentka pedagoga: Petra Dudáčová

Zelená třída

Zelená třída je určena zejména pro děti se závažnými logopedickými vadami a sluchovým postižením. Ve třídě probíhá každodenní logopedická prevence a pravidelná individuální péče rozvíjející všechny jazykové roviny.

Do třídy jsou podle možností zařazovány také děti s tělesným a mentálním postižením a dalšími vadami.

Paní učitelky: Aneta Rehortová, Petra Latýnová

Paní logopedka: Martina Peluchová

Asistentka pedagoga: Jelena Konečná

Žlutá třída

Žlutá třída je určena zejména pro děti se závažnými logopedickými vadami a sluchovým postižením. Ve třídě probíhá každodenní logopedická prevence a pravidelná individuální péče rozvíjející všechny jazykové roviny.

Do třídy jsou podle možností zařazovány také děti s tělesným a mentálním postižením a dalšími vadami.

Paní učitelky: Lea Zimková, Kateřina Valihrachová, Zuzana Bednaříková

Paní logopedka : Martina Peluchová

Asistentka pedagoga: Markéta Kotásková

Červená třída

Červená třída je určena zejména pro děti s vadami zraku a poruchami chování. Jsou sem přednostně přijímány děti s binokulárními vadami (šilhání, tupozrakost), dalekozrakostí, krátkozrakostí a různou mírou ztráty zraku. Třída je vybavena speciálními pomůckami pro rozvoj zrakových funkcí. Děti s vadami zraku cvičí ve specializované pracovně vybavené přístroji a pomůckami na zrakovou stimulaci, pleoptiku a ortoptiku. U dětí se závažnými vadami jsou posilovány kompenzační smysly a zavedena předbraillská příprava.

Do třídy jsou podle možností zařazovány také děti s tělesným a mentálním postižením a dalšími vadami.

Paní učitelky: Marie Menšíková, Markéta Boťánková, Zdislava Paulíková

Asistentka pedagoga: Vladimíra Kujová

Ortoptická péče: Zdislava Paulíková

Logopedická péče: Markéta Boťánková

Fialová třída

Fialová třída je určena zejména pro děti se vysokou potřebou podpůrných opatření (4. a 5. stupeň podpůrných opatření). Třída je určena pro 6-7 dětí. Ve třídě jsou nastaveny podmínky pro vysokou míru vizualizace a strukturalizace.  Ve třídě probíhá každodenní individuální práce v oblasti rozvoje kognitivních funkcí a komunikačních dovedností.

Paní učitelky: Magdalena Naušová, Viera Široká

Asistent pedagoga: Denisa Jeřábková

Logopedická péče

Individuální logopedická péče probíhá u všech dětí zařazených Speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči a SPC pro vady sluchu. U ostatních dětí je podpora poskytována v souladu s pedagogickou diagnostikou. Skupinová logopedická péče a individuální logopedická prevence probíhá denně ve všech třídách. Všechny děti, které jsou zařazeny v individuální logopedické péči mají založen logopedický deník. Je nutná spolupráce s rodiči.  

Paní logopedka: Martina Peluchová